Scroll to the next section

Merenje kakvo vam odgovara

Svako merenje je jednostavno i precizno

Jedinstvene tehnologije primenjene kod CONTOUR® sistema obezbeđuju vam veću pouzdanost u preciznost rezultata merenja vrednosti glukoze u krvi. Potencijalno netačni rezultati nastali usled grešaka pri kodiranju aparata eliminišu se automatskim baždarenjem aparata prilikom ubacivanja test trake u aparat; automatska korekcija uticaja hematokrita, unapređeni algoritam u kombinaciji sa VišePulsnom® (MultiPulse) tehnologijom pružaju preciznost pri merenju u širokom rasponu vrednosti hematokrita od 0 do 70% i u prisustvu mnogih supstanci koje mogu da ometaju pravilan rad aparata za merenje glukoze u krvi (npr. mokraćna kiselina, maltoza, paracetamol, vitamin C). Sistem Druga Šansa® omogućava ponovljeno uvlačenje uzorka krvi u istu test traku, čime se smanjuju troškovi samokontrole.


 • Sistem Druga šansa®

  Problemi sa uzorkovanjem su glavni uzrok prekomerne potrošnje test traka i frustracije (u vezi sa samokontrolom) kod osoba sa dijabetesom.
  Iako je uzorak krvi potreban CONTOUR® aparatima za merenje nivoa glukoze u krvi vrlo mali (svega 0,6 µl), ipak može se destiti da uvučena količina uzorka nije dovoljna. U tim situacijama zahvaljujući Sistemu Druga-šansa® , CONTOUR® aparati daju eksplicitno zvučno upozorenje da je uzorak nedovoljan i daje korisniku prostor od 30, tj. 60 sekundi da istu test traku dopuni sa dodatnom količinom uzorka.

  I nakon ovog naknadnog dodavanja krvi, dobijeni rezultati su izuzetno tačni i u skladu sa ISO 15197:2015.

  Korisnici (400 zdravstvenih radnika i osoba sa dijabetesom) anketirani u on-line anketi u SAD; Kanadi, Danskoj i Engleskoj naveli su da zahvaljujući Sistemu Druga-šansa®:

  • • se manje nerviraju kada moraju ponovo da se bockaju da bi uradili merenje,1
  • • troše manje test trake,1
  • • dobijaju jednako precizne rezultate, kao i kada uzorkovanje uspe pri prvom pokušaju.*2


  Reference:
  1.Data on file, Bayer Diabetes Care, Hall & Partners online ispitivanje tržišta, sprovedeno tokom Aprila/Maja 2015.
  2.Wu H-P i saradnici. Performance novg algoritma za dopunu uzorka u situacijama kada je veličine uzorka nedovoljna. Poster prezentacija na 15-om Godišnjem sastanku Kanadske Diabetološke Aspcijacije, Oktobar 10-13, 2012, Vankuver, Britanska Kolumbija, Kanada.
  * Procenat tačnih rezultata dobijenih primenom algoritma za korekciju prilikom dopune uzorka krvi u situacijama kada prvobitna količina krvi nije bila dovoljna premašio je kriterijum tačnosti ISO 15197:2013, pri čemu je 99,1% rezultata bilo unutar ±0,8 mmol/L (±15 mg/dL) ili ±15 % referentnog rezultata za uzorke s koncentracijama glukoze <5,6 mmol/L (<100 mg/dL) i ≥5,6 mmol/L (≥100 mg/dL).

 • Tehnologija „Bez kodiranja“®

  Sivi kraj test trake sadrži poseban redosled elektroda za automatsko baždarenje aparata po ubacivanju test trake.

  Eliminiše postupak ručnog kodiranja i netačne rezultate nastale usled grešaka u kodiranju. Rezultati studija pokazuju da 1 od 6 obolelih ne kodira ispravno svoj aparat. Pogrešno kodiran aparat može davati rezultate koji odstupaju od tačnih i do 43%.

 • Tehnologija „Sip-in“®

  Poboljšali smo naše test trake kako i vam obezbedili što lakše i jednostavnjie merenje nivoa glukoze u krvi.

  Našim CONTOUR® aparatima je potrebno samo 0,6 µl krvi za uspešno merenje.

 • Tehnologija „VišePulseva“®

  Proverava svaki uzorak više puta kroz 7 pulsnih signala, što daje izuzetno precizne rezultate merenja.

Ukoliko koristite neke starije modele naših aparata (CONTOUR® TS) ili neke koji nisu ovde prikazani (BREEZE® 2, CONTOUR® XT, CONTOUR® NEXT, CONTOUR® NEXT ONE…) obratite se našem korisničkom servisu pozivom na 011 3087 214 (Pon-Pet) i mi ćemo vam obezbediti novi aparat po vašoj želji.